+48 81 562-80-74

Elektroniczne wydanie czasopisma Kompres

Wydawca

Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach

Redakcja

Barbara Gąbka, Tomasz Hanaj, Szczepan Kasiura, Łukasz Oleszko

Druk

Multipress G. Wodecki, D. Wodecka
ul. Ceramiczna 7b, 20-150 Lublin

Kontakt

e-mail: kompres.strzyzewice@gmail.com