Kompres

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma „Kompres”

Kompres 2/2017

Kompres 2/2017


Termin nadsyłania artykułów:

31.05.2017 r.


Wydawca:
Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice
z/s w Piotrowicach


Redakcja:
Barbara Gąbka, Tomasz Hanaj, Szczepan Kasiura, Łukasz Oleszko
e-mail: kompres.strzyzewice@gmail.com


Druk:
Multipress G. Wodecki, D. Wodecka, s.c.
ul. Ceramiczna 7b
20-150 Lublin
www.multipress.com.pl


Pobierz
 Wymogi redakcyjne.pdf


 

 


Archiwum 2017

Kompres 1/2017

Kompres 1/2017

 

 

 

 


Archiwum 2016

Kompres 1/2016

Kompres 1/2016

Kompres 2/2016

Kompres 2/2016

Kompres 3/2016

Kompres 3/2016

Kompres 4/2016

Kompres 4/2016

Kompres 5/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Archiwum 2015

Kompres_04-2015-page-001

Kompres 4/2015

 


WYMOGI REDAKCYJNE

Aby usprawnić wydawanie czasopisma „Kompres” poniżej przedstawiamy niezbędne wymogi dotyczące wysyłanych przez Państwa materiałów.

1. Każdy artykuł wraz z załącznikami należy przekazać w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty
e-mail:

kompres.strzyzewice@gmail.com

w nieprzekraczalnych terminach – podawanych przez zespół redakcyjny uprzednio przed każdym wydaniem.

2. Wymogi edycyjne dotyczące artykułów:

 • Prosimy zwracać szczególną uwagę na tytuły.
 • Każdy artykuł prosimy przesyłać w formacie .doc/.docx (plik MS Word)
 • Artykuł powinien być napisany przy użyciu czcionki Times New Roman, rozmiar 12 pkt, interlinii
  1,5 pkt (odstęp między wierszami) oraz tekst powinien być wyjustowany.
 • Zalecane jest, aby objętość artykułu nie przekraczała 3000 znaków (ze spacjami).
 • Należy zwrócić uwagę aby w całym tekście stosować pojedyncze spacje oraz nie wstawiać znaku „ENTER” w środku zdania.
 •  Każdy artykuł winien być podpisany imieniem i nazwiskiem autora/ów.

3. Wymogi dotyczące zdjęć:

Integralną częścią publikacji artykułu jest zdjęcie, dlatego istotne jest spełnienie poniższych wymagań.

 • Fotografie powinny być zapisane w formacie .JPG lub .TIF/.TIFF w rozdzielczości umożliwiającej prawidłowy i czytelny wydruk, czyli co najmniej 300 dpi, natomia
  st krótszy bok zdjęcia nie powinien być krótszy niż 800 px.
 • Każde zdjęcie powinno być podpisane
  fot_kompres_wymogi

  przykładowa, podpisana fotografia

   (w nazwie zdjęcia):

 • Okoliczności/tytuł fotografii np. wizyta uczniów w Centrum Spotkania Kultury w Lublinie oraz nazwisko autora, ewentualnie źródła pochodzenia zdjęcia
 • W przypadku kilku fotografii należy odpowiednio ponumerować zdjęcia oraz podać w mailu informację, w którym miejscu w artykule powinno znajdować się dane zdjęcie.

4. Prosimy o podanie propozycji kategorii, do której powinien zostać przypisany artykuł:

 • AKTUALNOŚCI,
 • INWESTYCJE,
 • Z ŻYCIA GMINY,
 • TEMAT MIESIĄCA,
 • OŚWIATA,
 • KULTURA I SPORT

W zależności od towarzyszących wydarzeń i okoliczności,
w ciągu roku kategorie artykułów mogą się nieznacznie różnić


Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia artykułu do publikacji, dokonywania skrótów
oraz wprowadzania poprawek stylistycznych i redakcyjnych.