+48 81 562-80-74

Elektroniczne wydanie czasopisma Kompres

Wydawca

Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach

Redakcja

Barbara Gąbka, Tomasz Hanaj,
Szczepan Kasiura, Łukasz Oleszko

Druk

Comernet sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 24, 20-150 Lublin

Kontakt

e-mail: kompres.strzyzewice@gmail.com