logo

Operacja pt.: „Wydanie publikacji promującej jakość życia w Gminie Strzyżewice”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Strzyżewice otrzymała środki finansowe na realizację operacji pn.: „Wydanie publikacji promującej jakość życia w Gminie Strzyżewice” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2020-2021.

Celem operacji jest uzyskanie równowagi społecznej na obszarach wiejskich poprzez promocję zrównoważonego rozwoju tych obszarów, wzbudzenie w społeczności Gminy Strzyżewice chęci do aktywnego 

działania na rzecz swojego miejsca zamieszkania oraz kształtowanie „lokalnego patriotyzmu” przy równoczesnym identyfikowaniu się ze swoim środowiskiem lokalnym, poprzez zaprezentowanie mieszkańcom osiągnięć Gminy na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat oraz pokazanie dobrych praktyk z wykorzystaniem środków unijnych.

Efektem realizacji operacji będzie wydanie publikacji w nakładzie 1000 egzemplarzy. Ponadto publikacja zostanie udostępniona w formie elektronicznej – pdf na stronie internetowej Gminy Strzyżewice.

Zakres projektu obejmuje wydanie publikacji przedstawiającej zrównoważony rozwój Gminy Strzyżewice na przestrzeni ostatnich 30 latu oraz prezentującej dobre praktyki z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. W formie zdjęć i tekstu zaprezentowane zostaną najważniejsze działania, wydarzenia, inwestycje, obszary, walory dziedzictwa związane z dynamicznym rozwojem Gminy.

Projekt realizowany jest przez Gminę Strzyżewice z udziałem partnerów: Gminna Biblioteka Publiczna im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach, Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach – Rechcie.

Wartość zadania: 22 035,83 zł. Wkład osobowy beneficjenta wyceniono na kwotę: 2 573,60 zł.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na portal internetowy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich znajdujący się pod adresem: http://ksow.pl. Tam też można zarejestrować się jako Partner KSOW.

 


 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją pt.: “Trzy dekady – ludzie, inwestycje, wydarzenia” wydanej w ramach operacji pt.: „Wydanie publikacji promującej jakość życia w Gminie Strzyżewice” dofinansowanej w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2020 – 2021 w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

 

 

 

Publikacja pt. "Trzy dekady - ludzie, inwestycje, wydarzenia"

Comments are closed.

Skip to content