logo

Dom Kultury +

Razem zaprojektujmy KULTURĘ! |2018 r.|

Celem programu jest inicjowanie oddolnych działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej.
Chcieliśmy nawiązać współpracę i odpowiadać na potrzeby mieszkańców, którzy posiadają pomysły na oddolne inicjatywy społeczno-kulturalne. W zamyśle zadania była współpraca z mieszkańcami gminy Strzyżewice, bez względu na wiek, grupami nieformalnymi, stowarzyszeniami oraz osobami prywatnymi przy czym budowanie wzajemnego dialogu (młodzież, osoby dorosłe, seniorzy).

1. PRZYJDŹ NA SPOTKANIA DOTYCZĄCE TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI

Ocena potencjału kulturotwórczego społeczności lokalnej oraz pomoc przy wyborze wspólnej inicjatywy.

2. NAPISZ WNIOSEK

Przedstawienie wspólnego pomysłu na podstawie regulaminu i formularza wniosku.

3. WYBÓR INICJATYW

Wybór przez komisję konkursową od 3 do 7 inicjatyw na łączną kwotę 22 tys. zł.

4. REALIZACJA INICJATYW

Organizacja przedsięwzięć kulturalnych w miejscowościach (koncert, wystawa, pokaz, prezentacje twórczości, performance, warsztaty itp.)

Diagnoza lokalnego potencjału kulturotwórczego Gminy Strzyżewice

W ramach działania powstała publikacja pt. "Diagnoza potencjału kulturotwórczego Gminy Strzyżewice". Na podstawie obserwacji oraz ankiet przeprowadzanych podczas spotkań z mieszkańcami poszczególnych miejscowości Gminy Strzyżewice zespół ekspertów z Lubelskiej Grupy Badawczej opracował diagnozę, w której przedstawił potencjał kulturotwórczy Gminy Strzyżewice. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Pobierz i przeczytaj diagnozę

Pliki do pobrania

Niezbędne pliki służące zgłaszaniu inicjatyw

Wyniki naboru inicjatyw

Poniżej zamieszczamy protokół z wyboru inicjatyw, które otrzymały dofinasowanie oraz regulamin i zasady wyboru.

Zaproszenie na cykl spotkań pt. „Razem zaprojektujmy KULTURĘ” w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018 dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury

Spotykaliśmy się z mieszkańcami poszczególnych miejscowości, aby dowiedzieć się co chcieliby zrobić dla samych siebie oraz mieszkańców. Podpowiadaliśmy im jak tego dokonać oraz wytłumaczyliśmy jak dostać dofinansowanie na ten cel!

Inicjatywy, które zostały zrealizowane w ramach projektu!

Logotyp CKiP Piotrowice

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018.

Skip to content