logo

Zaproś nas do siebie |2023|

Czym jest projekt Zaproś nas do siebie? 

Zaproś nas do siebie jest programem szkoleniowym Narodowego Centrum Kultury. Zakłada uczenie się poprzez doświadczenie, poznawanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, budowanie relacji między uczestnikami. To wszystko podczas wizyt studyjnych, warsztatów, spotkań zespołowych.

Udział w programie oznacza gotowość do pracy nad rozwojem kompetencji pracowników instytucji oraz rozwojem oferty programowy instytucji. Program jest adresowany do instytucji, które takiego wsparcia poszukują i chcą z niego skorzystać.

Instytucje, które biorą udział w Zaproś nas do siebie otrzymują od Narodowego Centrum Kultury wsparcie w zakresie:

  • wzmocnienia kompetencji pracowników instytucji kultury w obszarze komunikacji i pracy w zespole,

  • wzmocnienie kompetencji dyrektorów instytucji w zakresie zarządzania i budowania zespołu,

  • programowania i rozwoju oferty programowej instytucji na 2024 rok, opartej na tożsamości lokalnej i współpracy z mieszkańcami.

Niezmiernie miło nam jest poinformować, iż w edycji 2023 programu nasz wniosek został wybrany i zakwalifikowany do grona tylko 14 ośrodków z całej Polski!

Skip to content