logo

“Zagraj nam muzyczko!” – EtnoPolska 2k20

Gmina Strzyżewice to miejsce, gdzie przez wiele lat odbywało się mnóstwo wydarzeń artystycznych uwzględniających kulturę ludową. W latach 70-tych grupy śpiewaczy prezentowały się  m.in. na Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

W oparciu o dawne czasy, chcemy zaangażować osoby, które kiedyś zajmowały się krzewieniem kultury ludowej oraz mają wiele spisanych utworów, przekazów i bajań. Z uwagi na zmiany jakie zaszły w życiu społeczeństwa, wiele osób zrezygnowało z udziału w projektach muzyczno-śpiewaczych.

Proponujemy udział w projekcie, w którym chcemy powołać grupę śpiewaczą , która zaprezentuje się na finałowej potańcówce. Będziemy wspólnie bawić się będzie przy dźwiękach orkiestry dętej oraz kapeli z naszego regionu, która zabierze nas w dawne czasy tupania w drewniane podłogi.

Kogo szukaliśmy?

  • Dzieci
  • Młodzieży
  • Dorosłych

Co zapewnialiśmy?

  • Udział w ciekawej przygodzie śpiewaczej i poznanie tradycji naszego regionu
  • Udział w warsztatach muzyczno-wokalnych
  • Dobrą zabawę i integrację
  • Potańcówkę z udziałem kapeli

Warsztaty odbywały się od lipca do września 2020, jeden raz w tygodniu.

Z czym wiązał się projekt?

Projekt miał na celu aktywizację społeczności lokalnej Gminy Strzyżewice poprzez odbudowanie tradycyjnych działań, które jeszcze niedawno były doskonale zakorzenione w regionie. W trakcie jego realizacji chcieliśmy skupić się na przekazach pochodzących od pokoleń, które funkcjonowały i były związane z ziemią strzyżewicką. Pragnęliśmy stworzyć grupę śpiewaczą, której repertuar oparty będzie na spisanych utworach przez byłe członkinie zespołów ludowych na terenie Gminy.

Grupa ta stworzyła międzypokoleniowy zespół śpiewaczy złożony z dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, który przygotuje repertuar pod kierunkiem doświadczonych  instruktorów śpiewaczy, muzyków. By wzmocnić lokalną tożsamość kulturową i zachęcić do uczestnictwa w kulturze całość została zaprezentowana podczas finałowej potańcówki, na której przybliżyliśmy mieszkańcom utwory, które w dawnych latach budowały naszą kulturę ludową. W ramach finału zaprosiliśmy również zespół wykonujący muzykę tradycyjną znany z polskich i zagranicznych scen.

 

Prowadzenie warsztatów:

Przemysław Łozowski - Absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi. Założyciel dętej orkiestry klezmerskiej „Chojzes Klezmorim”, działającej w latach 2001-2007 przy ACK Chatka Żaka w Lublinie. Od 2007 roku mieszka w Irlandii, gdzie jest współzałożycielem (jako muzyk i pedagog) dwóch szkół polonijnych, prowadzi zajęcia muzyczne z dziećmi w Polskiej Bibliotece w Dublinie. Założyciel „The SuperTonic Orchestra” – zespołu promującego muzykę tradycyjną z terenów Rzeczypospolitej. Aktywnie animuje życie społeczno-kulturalne Polonii w Irlandii.

Anna Różycka - studiowała na AM w Katowicach oraz KUL, pracuje i tworzy  głównie w dziedzinie muzyki, zwłaszcza muzyki ludowej i tradycyjnej. Gra  na suce biłgorajskiej, fideli płockiej, skrzypcach, mazankach,  mandolinie, cymbałach, śpiewa, uczy gry i śpiewu, prowadzi zapis  ginących pieśni i etnograficzne wyprawy terenowe, zajmuje się opracowaniem i aranżacją pieśni ludowych.Od 1984 roku prowadzi czynne  życie koncertowe, od 1992 roku prowadzi działalność edukacyjną,  etnograficzną i popularyzatorską. Jest osobą odpowiedzialną za  wyszukiwanie, zbieranie, opracowywanie i aranżacje pieśni w zespole  „Kapela Drewutnia”.

Skip to content