logo

Konkurs “Najlepsze ciasto miodowe” podczas Dożynek Gminnych |03.09.2023 r.|

Zachęcamy do udziału w Konkursie na “Najlepsze ciasto miodowe” podczas tegorocznych Dożynek Gminnych, które odbędą się 3 września 2023 r. w Strzyżewicach!

REGULAMIN KONKURSU na ” Najlepsze ciasto miodowe”

Zasady konkursu:

 1. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Strzyżewice i Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach

 1. Termin Konkursu

Konkurs odbędzie się 3 września 2023 roku podczas trwania Święta Plonów Gminy Strzyżewice. Tego samego dnia nastąpi rozstrzygnięcie Konkursu.

 1. Przedmiot konkursu

Zadanie konkursowe polega na dostarczeniu na imprezę – Święto Plonów Gminy Strzyżewice- w dniu 3 września 2023, do godz. 13:00, wypieku domowej produkcji spełniającego formę deseru (np. ciasto, ciastko), do którego produkcji został użyty miód. Do potrawy należy dołączyć podpis, nazwę potrawy i kto ją wykonał.  Wypieki należy dostarczyć do namiotu Urzędu Gminy Strzyżewice znajdującym się na placu dożynkowym.

 1. Warunki uczestnictwa
  • Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  • Wszelkie produkty niezbędne do wykonania dania każdy zapewnia we własnym zakresie.
  • Każdy z uczestników indywidualnie może zgłosić do konkursu nie więcej niż jeden wypiek.
  • Członkowie komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć w konkursie
  • Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
  • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zgłoszenia do Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach, najpóźniej do dnia 29 sierpnia 2023 r.Informacja powinna zawierać dane osoby zgłaszającej chęć udziału w konkursie i nazwę wypieku.
  • Przystępując do Konkursu Uczestnik, akceptuje Regulamin w całości zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
  • Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
  • Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby prowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000.). Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora.
 1. Kryteria oceny zgłoszonej potrawy
  • W skład komisji konkursowej wchodzi Jury powołane przez organizatorów.
  • W konkursie ocenie podlegać będzie ciasto w skład którego wchodzi miód.
  • Oceniane będą między innymi:
   • smak potrawy
   • podanie potrawy
   • oryginalność
   • wykorzystanie miodu

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
  • Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas Gminnego Święta Plonów w Strzyżewicach, 3 września 2023 roku.
  • Laureatom i uczestnikom konkursu zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia oraz pamiątkowe dyplomy.

Po rozstrzygnięciu konkursu odbędzie się degustacja .

Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

 

Załączniki:

Regulamin – Konkursu na Najlepsze ciasto miodowe

Karta zgłoszenia do Konkursu na Najlepsze ciasto miodowe

Comments are closed.

Skip to content