logo

Kolejny Sukces “Kapryska”

Tegoroczny Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty “Inscenizacje 2015” organizowany przez Dom Kultury „Pod akacją”, zakończył się zwycięstwem Teatru Dziecięcego “KAPRYSEK” z Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach.
“Kaprysek” otrzymał Puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty za plastykę, fabułę i dramaturgię oraz trafną ilustrację muzyczną w przedstawieniu “Porwanie Rusałki” w reżyserii i ze scenografią oraz opracowaniem muzycznym Barbary Gąbki.

Comments are closed.

Skip to content