logo

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZA POŚRDENICTWEM PORTALU FACEBOOK® PRZEZ CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY STRZYŻEWICE W PIOTROWICACH

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZA POŚRDENICTWEM PORTALU FACEBOOK® PRZEZ CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY STRZYŻEWICE W PIOTROWICACH

 

 1. W związku z tym, że udostępniasz swoje dane osobowe za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook®, administratorem Twoich danych są:
  • Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach reprezentowane przez Dyrektora, Piotrowice 94 A, 23-107 Strzyżewice.
  • Facebook Ireland Ltd., z którą możesz skontaktować się pod adresem: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.
 2. Obaj Administratorzy wyznaczyli specjalną osobę – Inspektora Ochrony Danych, który udzieli Ci szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby skontaktować się z IOD Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach możesz napisać e-mail na adres: iod@pcat.pl. Aby skontaktować się z IOD spółki Facebook Ireland Ltd. wypełnij formularz kontaktu dostępny pod adresem https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.
 3. Przetwarzamy dane osobowe osób, które:
  • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub
  • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage.
 4. Twoje dane osobowe przetwarzamy:
  • w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach na portalu społecznościowym Facebook®, na warunkach oraz na zasadach określonych przez właściciela portalu, tj. Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości,) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, gdyż nie dotyczy przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
  • w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpaga, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, gdyż nie dotyczy przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. W związku z prowadzeniem profilu na Facebooku®, jeśli z niego skorzystasz w sposób opisany w pkt 3, możemy przetwarzać:
  • dane opublikowane przez Ciebie na Twoim własnym profilu Facebook®, w tym podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko);
  • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom cookies.
 6. Administrator udostępnia dane osobowe wyłącznie właścicielowi portalu społecznościowym Facebook® tj. Facebook Inc. oraz w zakresie, jaki wynika z konieczności zapewnienia funkcjonowania fanpage’a na portalu Facebook®.
 7. Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Facebook Ireland Ltd. może przesyłać Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook®, z zastosowaniem stosowanych przez Facebook® klauzul umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską, a także decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook® pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
 8. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:
  • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu;
  • informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na zadane do Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach pytania lub do momentu zakończenia współpracy;
  • w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Ciebie komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
  • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook® wynoszący 2 lata.
 9. Ponieważ przetwarzamy Twoje dane masz prawo do: dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie, że są niekompletne, ograniczenia przetwarzania danych np. na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, usunięcia danych np.: kiedy nie będą już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane, sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w przypadkach, gdy macie do tego prawo.
 10. Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z przepisami prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Skorzystanie z naszego profilu na Facebook® jest jednak możliwe jedynie, kiedy posiadasz profil na tym portalu społecznościowym.
 12. Twoje dane uzyskaliśmy od firmy Facebook Inc. oraz z twojego publicznego profilu na profilu społecznościowym Facebook®.
Skip to content