logo

Wyniki 40. MKR

Przedstawiamy wyniki eliminacji gminnych i powiatowych 40 Małego Konkursu Recytatorskiego, które odbyły się  19 maja br. w Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach.

Ze względu na ograniczenia pandemiczne konkurs odbył się na podstawie przesłanych wcześniej nagrań. Nie przeszkodziło to jednak komisji oceniającej żeby wspólnie spotkać się i wyłonić najlepsze interpretacje dzieł największych mistrzów pióra oraz dokonać ich oceny. Brano pod uwagę miedzy innymi wartość artystyczną utworu, jego oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora, poprawność dykcyjną, interpretację utworu i ogólny wyraz artystyczny.

A oto skład komisji:

 1. Magdalena Dec – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach
 2. Barbara Cywińska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bychawie
 3. Anna Bartnik – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Bychawce
 4. Barbara Gąbka- instruktor ds. kulturalno- -oświatowych przy CKiP w Piotrowicach, lokalna koordynatorka konkursów recytatorskich w obrębie powiatu lubelskiego.
Do eliminacji gminnych zgłosiło się 46 recytatorów i to właśnie z tego grona komisja zakwalifikowała do eliminacji powiatowych następujące osoby:
 1. Adriannę Kijek z klasy I SP w Żabiej Woli
 2. Agatę Pęzik z klasy I SP w Żabiej Woli
 3. Bartłomieja Tetera z klasy Ib SP w Bystrzycy Starej
 4. Wiktorię Chodór z klasy Ib SP w Bystrzycy Starej
 5. Gabrielę Polakowską z klasy II SP w Osmolicach
 6. Karolinę Rumik z klasy IIb SP w Bystrzycy Starej
 7. Lenę Murat z klasy IIb SP w Bystrzycy Starej
 8. Mateusza Gałusa z klasy IIIa SP w Bystrzycy Starej
 9. Karolinę Teter z klasy IVb SP w Bystrzycy Starej
 10. Szymona Żukowskiego z klasy V SP w Bystrzycy Starej

 

Na tym etapie przyznano również kilka wyróżnień. Otrzymali je:

 1. Nina Dalmata z klasy I SP w Żabiej Woli
 2. Szymon Słowak z klasy I SP w Żabiej Woli
 3. Jakub Tomczyk z klasy III SP w Bystrzycy Starej
 4. Maria Kochaj z klasy V SP w Bystrzycy Starej
 5. Julia Rybaczek z klasy VIII SP w Kiełczewicach Górnych

Tego samego dnia odbyły się eliminacje powiatowe w których wzięli udział recytatorzy wyłonieni podczas eliminacji gminnych. 16 osób z gminy Strzyżewice i Bychawa rywalizowało o trzy miejsca kwalifikujące do udziału w Wojewódzkim Koncercie Laureatów 40 Małego Konkursu Recytatorskiego. Dlatego też komisja miała trudne zadanie bo takich recytacji – perełek było o wiele więcej niż trzy. Tak więc  w Wojewódzkim Koncercie Laureatów Powiat Lubelski (ziemski) reprezentować będą: Bartłomiej Teter z klasy Ib SP w Bystrzycy Starej, Karolina Teter z klasy IV SP w Bystrzycy Starej i Patrycja Kursa z klasy VIII SP w Bychawie. Ponadto przyznano 11 wyróżnień a otrzymali je:

 1. Adrianna Kijek, kl. I SP w Żabiej Woli
 2. Agata Pęzik z klasy I SP w Żabiej Woli
 3. Wiktoria Chodór z klasy Ib SP w Bystrzycy Starej
 4. Gabriela Polakowska z klasy II SP w Osmolicach
 5. Mateusz Gałus z klasy IIIa SP w Bystrzycy Starej
 6. Szymon Żukowski z klasy V SP w Bystrzycy Starej
 7. Stanisław Mituła z klasy IVb SP w Bychawie
 8. Amelia Kiljanek z klasy IVb SP w Bychawie
 9. Michał Milanowski z klasy IVb SP w Bychawie
 10. Zuzanna Marcinek z klasy VIIIb SP w Bychawie
 11. Maria Mituła z klasy VIIIc SP w Bychawie.

Wszystkim recytatorom i opiekunom dziękujemy za udział w konkursie a wyróżnionym i nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

UWAGA: Wręczenie dyplomów i nagród książkowych odbędzie się na początku czerwca o czym zostaniecie poinformowani.

Comments are closed.

Skip to content