logo

“Spadek i Darowizna” – Seminarium OIC Poland w ramach edukacji prawnej na terenie powiatu lubelskiego

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie oraz Zarząd Powiatu Lubelskiego zapraszają na seminarium pt.

SPADEK I DAROWIZNA – JAKO FORMA PRAWNA NABYCIA MAJĄTKU (ZASADY, PRAWA I OBOWIĄZKI)

w ramach EDUKACJI PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU LUBELSKIEGO.

Zajęcia odbędą się w Dworku Kajetana Koźmiana w Piotrowicach w czwartek (18.10.2018 r.) o godz. 17.00. Zajęcia prowadzą – RADCOWIE PRAWNI I ADWOKACI. Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego uczestnictwa.

 

 

CELEM GŁÓWNYM ZADANIA jest: Zwiększenie dostępu mieszkańców, zarówno kobiet i mężczyzn z powiatu lubelskiego do poradnictwa prawnego, edukacji prawnej, działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Edukacja prawna realizowana na podstawie umowy nr AKJ.526.2.2017.BB1 z dnia 6.12.2017r. o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa pod tytułem „Powierzenie prowadzenia 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r. na terenie powiatu lubelskiego” zawartej z Powiatem Lubelskim

Comments are closed.

Skip to content