logo

Rodzinny Rajd Rowerowy „Tour de Lubelskie” w powiecie lubelskim

Rodzinny Rajd Rowerowy Tour de Rodzina w ramach programu „Tour de Lubelskie” w powiecie lubelskim miał miejsce dnia 31.07.2021, ze startem i metą przy Dworku Pałacowym w Piotrowicach, gdzie w widocznym miejscu umieszczone zostały banery i znaki promocyjne Województwa Lubelskiego. Trasa rajdu przebiegała na terenie dwu sąsiadujących gmin, Strzyżewic i Bychawy.

Uczestnicy rajdu pokonali trasę 30 km od Piotrowice przez Iżyce, Bychawkę, Bychawę i powrót tą samą trasą do Piotrowic. W rajdzie uczestniczyły 54 osoby w tym 16 dzieci z rodzicami, 14 osób zabezpieczało prawidłowy i bezpieczny przebieg rajdu, opiekę medyczną sprawował lekarz oraz zapewniony został wóz do obsługi technicznej. W trakcie rajdu, w miejscach postoju i odpoczynku, uczestnicy byli zapoznawani z wydarzeniami historycznymi, miejscami rekreacyjnymi, zabytkami i postaciami związanymi z miejscowościami na trasie rajdu.

W miejscowości Bychawka miał miejsce pierwszy postój przy kościele parafialnym, gdzie przedstawiona została historia kościoła a na cmentarzu przy na grobie Nieznanego Żołnierza został zapalony symboliczny znicz upamiętniający wszystkich poległych w obronie niepodległości Polski oraz poległych w Powstaniu Warszawskim, którego 77. rocznica przypadała następnego dnia.

Na cmentarzu uczestnicy rajdu dowiedzieli się również o grobach znanych postaci historycznych, związanych z naszą historią oraz historią Piotrowic, Żabiej Woli, Bychawki, Bychawy. Dalsza trasa rajdu przebiegała przez Zdrapy do Bychawy, gdzie miejscem odpoczynku były ruiny zamku z XVI wieku na Podzamczu.

W drodze powrotnej uczestnicy rajdu zapoznani zostali z urokami Doliny Bystrzycy, miejscem rozpoczynania spływów kajakowych rzeką Bystrzycą do Zalewu Zemborzyckiego. Po zakończeniu rajdu wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na rodzinny piknik z posiłkiem, quizem dla dzieci z wiadomości z zakresu bezpiecznego poruszania się rowerem, wręczone też zostały nagrody za udział w konkursie wiedzy oraz upominki dla wszystkich uczestników rajdu oraz pamiątkowe, okolicznościowe koszulki.

Przekazane materiały promocyjne zostały rozpowszechnione wśród mieszkańców Piotrowic i gminy Strzyżewice obecnych na wydarzeniu oraz zostały wręczone wszystkim uczestnikom rodzinnego rajdu rowerowego.

Na starcie, mecie oraz w trakcie wręczania nagród, upominków oraz materiałów promocyjnych przekazywana była informacja, że partnerem wydarzenia jest Lubelskie Smakuj Życie a patronat honorowy objął Marszałek Województwa Lubelskiego

Rajd był żywą  promocją 78 Wyścigu kolarskiego Tour de Pologne, na terenie naszej gminy, powiatu lubelskiego i w województwie, promocją trasy rowerowej dla mieszkańców gmin Bychawa, Strzyżewice, powiatu lubelskiego i województwa/ trasa bardzo przyjemna dla wypoczynku rodzinnego/.

Rajd był okazją do integracji międzypokoleniowej środowiska lokalnego, aktywizacji mieszkańców do podejmowania aktywności fizycznej w formie turystyki rowerowej, był również promocją ciekawych miejsc historycznych i turystycznych. Organizacja rajdu, jego przebieg i zakończenie odbyło dzięki wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie oraz Powiatu Lubelskiego.

Przejazd uczestników rajdu na trasie 30 kilometrów wzbudził duże zainteresowanie w Piotrowicach oraz na całej trasie rajdu, co było żywą promocją naszego powiatu i województwa.

 

Rajd został objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Lubelskiego

Comments are closed.

Skip to content