KARATE

Karate

Karate ni sente nashi (karate nie jest sztuką agresji – Gichin Funakoshi).

Trening karate podnosi kondycję, rozwija koordynację ruchową, zwiększa wydolność organizmu, zapobiega wadom postawy, ale przede wszystkim kształtuje charakter. Uczy samodyscypliny, pewności siebie, dążenia do celu, spokoju i koncentracji.  Umiejętność samoobrony jest ważnym elementem, lecz karate uczy, że walka jest tylko ostatecznością, a zdobyte umiejętności i rozwój pozytywnych cech charakteru przydają się w życiu codziennym.

Karate to także możliwość udziału w wycieczkach, obozach (letnie i zimowe) oraz zawodach.

Zapraszamy na nasze zajęcia w każdy piątek

Kontakt do instruktora:

Paweł Pielecki 697 712 018

Rozkład zajęć

Zajęcia odbywają się w każdy:

Piątek
17:00 – 18:00
(gr. młodsza)

18:00 – 19:00
(gr. starsza)


Instruktor

Paweł Pielecki