Pracownia plastyczna

Zajęcia plastyczne prowadzone są w przyjaznej i twórczej atmosferze, uczą dzieci swobodnej wypowiedzi plastycznej, rozwijają zmysł estetyczny, kreatywność i zdolności manualne. Ekspresja plastyczna jest doskonałym sposobem wyrażania własnych emocji, pełni też terapeutyczną rolę, pomaga ona budować pozytywny obraz samego siebie i otaczającego świata. Różnorodność poznawanych technik i zagadnień plastycznych wprowadza w sposób naturalny dzieci w świat sztuki i szeroko pojętego dizajnu.

Zajęcia prowadzone są dla trzech grup wiekowych: grupa I – dzieci 5 – 7 lat, grupa II dzieci 8 – 13 lat, grupa III – młodzież i dorośli od 14 lat. Na zajęciach plastycznych maluchy uczą się: rozróżniać i nazywać barwy, określać stopień jasności, temperatury barw, wyrażać nastrój za pomocą koloru i linii, rozróżniać kształty i struktury, przedstawiać postaci ludzi, zwierząt i przedmiotów. Dzieci starsze poznają bardziej złożone i czasochłonne techniki graficzne i malarskie. W przystępnej formie poruszane są zagadnienia dotyczące teorii barw, kompozycji, psychofizjologii widzenia i historii sztuki. Z młodzieżą i twórcami nieprofesjonalnymi zajęcia mają bardziej indywidualny i ukierunkowany charakter polegający na pomocy przy realizacji własnych projektów, analizie prac, porad dotyczących warsztatu, organizacji wystaw, publikacji itp.


Rozkład zajęć

Zajęcia odbywają się w każdy:

Wtorek

15.00-16.00
16:30 – 17:15

Środa
15:00 – 16:00
(spotkania indywidualna)

Piątek
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00


Instruktor

Szczepan Kasiura