+48 81 562-80-74

RODO

Szanowni Państwo,

Dbając o zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, które nam przekazujecie, jednocześnie działając zgodnie z przepisami RODO, czyli Ogólnego rozporządzenia o przetwarzaniu danych osobowych*, poniżej przedstawiamy wszystkie informacje dotyczące zasad ich przetwarzania.

Jednocześnie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach reprezentowane przez Dyrektora, Piotrowice 94A, 23-107 Strzyżewice. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, obecnie tę funkcję sprawuje pani Magdalena Kliczka-Bałchan, która odpowie na wszelkie pytania związane z przetwarzaniem Państwa danych. Z Inspektorem możecie skontaktować się mailowo: iod@pcat.pl bądź telefonicznie: 503-479-832.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm).

Klauzula informacyjna ogólna (dla uczestników zajęć oraz ich rodziców/opiekunów prawnych)

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą

Klauzula informacyjna dla monitoringu pełna